Amazone

Wał uprawowy

Perfekcyjne zamknięcie gleby! Zagęszczenie gleby i kopiowanie głębokości

Wał uprawowy jest maszyną uniwersalnie stosowaną w profesjonalnych gospodarstwach rolnych poczynając od uprawek ścierniskowych poprzez przygotowanie gleby pod siew aż do wałowania plantacji zbóż po przezimowaniu.

Wał uprawowy doskonale nadaje się do zastosowania na glebach zarówno lekkich jak i ciężkich. Jest to ważne, gdy podczas siewu nie zapewnia się optymalnego zagęszczenia Gleby.

Wał uprawowy z pierścieniami Cambridge lub Croskill jest dostępny we wszystkich szerokościach roboczych Pojedyncze segmenty wału ze swobodnie obracającymi się pierścieniami pośrednimi są ułożyskowane niezależnie tak, aby zagwarantować najlepsze czyszczenie i dopasowanie wału do podłoża na całej szerokości Roboczej.

Szerokość robocza 6,6 m / 7,8 m / 9,4 m / 12,2 m / 15,4 m Moc ciągnika 80 KM do 180 KM