AMAZONE

Agregat uprawowy Centaur o szerokościach roboczych od 3-5 m jest maszyną uniwersalną i można ją zastosować do uprawy ścierniska, uprawy przedsiewnej i uprawy głębokiej, spulchniającej . Centaur miesza pewnie i intensywnie masę organiczną z glebą na każdej głębokości pracy.
Zawieszany , 3-belkowy kultywator mulczujący Cenius stosowany jest do płytkich uprawek ścierniskowych i do głębokiej uprawy spulchniającej. Zwiększony prześwit pozwala na swobodny przepływ materiału również przy dużej ilości słomy. Podążające za zębami elementy sprężyste lub podwójne talerze wyrównują powierzchnię gleby. W połączeniu z aktywnym lub biernym agregatem uprawowo siewnym AMAZONE, oferowane jest doskonałe wejście w konserwującą uprawę gleby.
Duża wydajność, niskie zużycie paliwa oraz małe zużycie elementów roboczych, to mocne punkty kompaktowych bron talerzowych Catros. Doskonale nadają się do szybkiej, płytkiej i intensywnie mieszającej uprawy ścierniska i pracują optymalnie także przy dużej ilości słomy. Obróbka słomy z kukurydzy i zbóż, likwidacja użytków zielonych i ugorów, uprawa przedsiewna oraz mieszanie gnojowicy z glebą to kolejne możliwości wykorzystania tych bron. Szeroki program obejmuje maszyny zawieszane i zaczepiane o szerokościach roboczych od 3 m do 12 m oferując liczne możliwości wyposażenia, elastycznie dostosowujące brony do wymagań oraz warunków w miejscu ich pracy.
Brony i kultywatory wirnikowe są zawsze doskonałymi maszynami przygotowującymi glebę pod siew. Żadnych innych maszyn nie można zastosować w tak szerokim zakresie na polach zaoranych i w uprawie bezorkowej. W połączeniu z siewnikiem zawieszanym lub nabudowanym maszyny te są najlepszym rozwiązaniem systemowym dla wielu gospodarstw.
Ten opryskiwacz samojezdny posiada najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i systemy zarządzania. Wyposażony w ‘’SpeedSpraying’’, Pantera pracuje na polu z prędkością maksymalną do 20 km/h . Jazda po drodze z prędkością maksymalną do 50 km/h jest możliwa. Do prac w ochronie roślin z dużym udziałem upraw kukurydzy lub słonecznika Amazone oferuje taraz Panterę 4502-H z hydrauliczną zmiana prześwitu.
Wszystkie opryskiwacze zawieszane do 1800 l włącznie , posiadają lekką ale bardzo stabilną ramę oraz wąski zbiornik z bardzo korzystnie usytuowanym punktem ciężkości. Wszystkie belki polowe Amazone są, dzięki budowie profilowej, równocześnie super stabilne i super lekkie. Ze stożkowymi mimośrodowymi sworzniami przegubów, bez smarowników, są one praktycznie bezobsługowe.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Systemy rozsiewu AMAZONE oferują Państwu istotne korzyści: Najnowocześniejszą technologię zabiegów chroniącą cenny nawóz oraz najlepszą dokładność jego rozdziału połączoną z maksymalną siłą uderzenia i ekonomiką pracy.
Uprawa gleby, zagęszczanie, przygotowanie do siewu, precyzyjne odkładanie nasion na równej głębokości, dokładne ich przykrycie oraz wolne od kolein pole po siewie. Takie właśnie są warunki dobrych wschodów i optymalnych plonów. Te wszystkie zadania są doskonale rozwiązywane przez nowe siewniki AD-P
Podczas siewu po pługu, w mulcz, czy bezpośrednio, zaczepiany siewnik EDX pokazuje swoją niezawodność i komfort obsługi. Siewnik EDX o szerokości roboczej 6 m i 9 m, ze zbiornikiem na nasiona 600 l i 800 l oraz prędkością roboczą 15 km/h, jest maszyną szczególnie wydajną.
Siewniki zawieszane D9 można stosować zarówno do pracy solo jak i w połączeniu z maszynami uprawowymi przy siewie po orce lub w mulcz. Właśnie dlatego zostały one wyposażone do wyboru w system redlic ciągniętych WS albo redlic rolkowych RoTeC-Control.
Siewnik nabudowywany AD Special z szerokością roboczą 2,50 i 3,00 metrów jest korzystnym wariantem cenowym AMAZONE dla małych i średnich gospodarstw. AD Special jest często wykorzystywana w kombinacji z istniejącymi bronami wirnikowymi. Wyjątkowo duże, napędowe koło ostrogowe zapewnia niezawodne dozowanie zboża także w najtrudniejszych warunkach pracy.
Wałowanie stanowi bardzo ważny etap w procesie przygotowania gleby do siewu. Dlatego wały uprawowe są nieodzownym elementem składowym agregatów uprawowych. 
Opryskiwacz zaczepiany jest zwrotny , łatwy w manewrowaniu a z optymalną amortyzacją belki polowej pozwala uzyskiwać wysokie prędkości robocze i transportowe. Posiada kompaktowy zbiornik o absolutnie gładkich , pozbawionych narożników i progów ścianach, ma bardzo nisko położony punkt ciężkości.

AMAZONE ukierunkowała rozwój techniki nawożenia na optymalizację odżywiania roślin. Dla nawożenia w praktyce interesująca jest w pierwszej kolejności precyzja rozmieszczenia składników odżywczych. AMAZONE oferuje Państwu program rozsiewaczy nawozów, który odpowiada wszystkim europejskim normom dotyczącym dokładności rozdziału oraz rozsiewu granicznego. Rolnicy ufają AMAZONE.