DORADZTWO

Doradztwo dla rolnictwa

Oferujemy kompleksowe usługi doradztwa rolniczego dla naszych klientów:

  • Wypełniamy wnioski o przyznanie płatności obszarowych, ONW, rolnośrodowiskowych;
  • Sporządzamy plany działalności  rolnośrodowiskowych;
  • Sporządzamy ekspertyzy botaniczne i ornitologiczne;
  • Prowadzimy rejestry działalności rolnośrodowiskowej;
  • Sporządzamy plany nawozowe;
  • Opracowujemy  wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność oraz inne dokumenty w ramach programów PROW;
  • Prowadzimy księgi rachunkowe w tym rozliczamy VAT, ewidencje przychodów i rozchodów.

Kontakt : Szabołaj Katarzyna
Telefon : 782957329